Príprava pôdy  

Základom dobrej úrody je kvalitne spracovaná pôda.

V závislosti od druhu plodiny (obilniny, okopaniny,…) a aktuálneho stavu pôdy Vám vieme poskytnúť:

  • pluh na plytkú orbu a pluh na hlbokú orbu
  • pôdna fréza = rotavátor Bomet (likvidácia škodcov), ideálne pred sadením zemiakov
  • diskový podmietač Batyra
  • lúčne/prstové brány = vyčesávanie obilných alebo trávnatých porastov, odstránenie napadnutých listov – hlavne oziminy skoro na jar
  • ťažké brány (vhodné aj na úpravu/zrovnanie terénu – smykobrány)
  • 4m kompaktor na úpravu pôdy pred sejbou obilnín

Ak Vaša pôda potrebuje zvýšiť kvalitu pôdy či už maštaľným hnojom alebo minerálnymi hnojivami vieme poskytnúť:

  • technika na aplikáciu hnojív (rozmetadlo maštaľného hnoja RU5, rozmetadlo na umelé hnojivá)
diskový podmietač Batyra
lúčne - prstové brány
kompaktor 4m
ťažké brány - smykobrány